Opinie użytkownika (1)

Witam, ja również bez...
Witam, ja również bez przypomnienia i jakiegokolwiek kontaktu o kończącej się prenumeracie otrzymałam po roku kolejną fakturę na ponad 1000 zł do opłacenia. Podczas rozmowy telefonicznej rok wcześniej podzieliłam się zastrzeżeniami z konsultantem co do uczciwych praktyk ze strony forum media (m.in. automatyczne przedłużanie prenumerat itd.) i zostałam zapewniona, że takie działania nie mają miejsca. Dzisiaj odesłałam w wiadomości @ do odsłuchania tej rozmowy sprzed roku oraz wkleiłam do treści @ fragment warunków sprzedaży prenumerat, książek zwartych oraz świadczenia usług dostępu do Serwisu. Dodatkowo złożyłam rezygnację z jakiejkolwiek współpracy w trybie natychmiastowym . § 8. WARUNKI UMOWY Cena wybranej Prenumeraty lub książki zwartej wskazana jest przy zawieraniu Umowy oraz w Serwisie internetowym. Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość zmiany ceny za Prenumeratę lub książkę zwartą (na przyszłość) oraz stosowanie cen promocyjnych dla wszystkich bądź wybranych grup Klientów. Ewentualna zmiana ceny zostanie opublikowana w Serwisie internetowym oraz w Czasopiśmie. Zmiana ceny nie powoduje różnicy w należności wobec Wydawnictwa dla Użytkowników, którzy zaakceptowali niniejszy Regulamin wraz ze wskazaną w Zamówieniu ceną. Cena Prenumeraty płatna jest z góry za cały okres Prenumeraty. Po upływie okresu trwania Prenumeraty, o ile Klient nie zgłosi rezygnacji, Prenumerata jest przedłużana o następny - taki sam okres Prenumeraty, w aktualnej cenie Prenumeraty i wystawiana jest faktura VAT z 13-dniowym terminem płatności. Dodatkowo, w celu utrzymania ciągłości oraz umożliwienia Klientowi opłacenia należności za kolejny okres Prenumeraty, możliwość pełnego korzystania z Serwisu internetowego dla Prenumeraty Premium zostaje wydłużona o 14 dni. Usługodawca wyraźnie zawiadamia Klienta o: zbliżającym się upływie okresu trwania Prenumeraty, automatycznym przedłużeniu Prenumeraty, aktualnej cenie Prenumeraty, prawie do zgłoszenia rezygnacji z automatycznego przedłużenia, prawie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od uzyskania informacji o automatycznym przedłużeniu Prenumeraty. Przed chwilą dostałam @ z przeprosinami oraz informacją o korekcie faktury. Dodatkowo otrzymałam również @ z potwierdzeniem ,że otrzymali moją prośbę o usunięcie danych z ich bazy. Mam nadzieję, że już nigdy nie zadzwonią .

Klient_rUo8R

23.10.2023
Nie zgadzam się (0)

Strefa Gwiazd Jakości Obsługi